Polityka Prywatności |

kontakt:
e-mail: kontakt@swiat-kartek.pl
tel. 511 986 510

 

 • Zaproszenia ślubne z personalizacją
 • Zaproszenia komunijne

Polityka Prywatności

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Ariel Cherek  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Interaktywna agencja reklamowa Web Composition – Ariel Cherek , ul. Chojnicka 20, 89-500 Tuchola, NIP 5611517462. Dane kontaktowe Administratora : Ariel Cherek , ul. Chojnicka 20, 89-500 Tuchola

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 1. W celu wykonania umowy sprzedaży  przetwarzamy:
 • imię,
 • nazwisko
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu ,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;

 

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy:
 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail,
 • numer zlecenia,
 • ewentualnie adres zamieszkania — jeżeli następuje zwrot pieniędzy,
 • ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;

 

 1. W celu przesyłania powiadomień e-mail przetwarzamy:
 • adres e-mail,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją umowy sprzedaży).

 

 1. W celu przesyłania powiadomień sms o komunikatach przetwarzamy:
 • numer telefonu,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

 

 1. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania
 • numer NIP,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa;

 

 

 1. W celu udzielenia rabatu przetwarzamy:
 • imię,
 • nazwisko
 • adres e-mail.
 • numer telefonu

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

 

 

 1. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

 

 1. W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • informacje o systemie operacyjnym

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratorem jest administrowanie stroną internetową);

 

 

 

 1. Cookies
 1. Na stronie internetowej Administrator  wykorzystuje tzw. Cookiem.  Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Pana/Pani przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Mogą być one odczytywane przez  system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka).
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
 1. uwierzytelniania użytkowników oraz ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 2. sprawnego działała  witryny i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych - zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie.
 3. identyfikacji  korzystających ze strony internetowej oraz błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Służą do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 4. umożliwienia podtrzymania sesji, co oznacza, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła;
 5. analizy sposobu korzystania przez użytkowników  ze strony internetowej. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics;
 1. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 2. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

 

 

 1. Wymóg podania danych osobowych
 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie realizacji umowy sprzedaży.
 2. Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym, konieczne jest podanie imienia, nazwiska ….. oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.
 3. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę,  konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru NIP. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją zamówienia, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.
 4. Jeżeli życzy sobie Pan/Pani otrzymywać powiadomienia smsem o promocjach i ofercie handlowej, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać wiadomości.
 5. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymywać rabaty na przyszłe zakupy, konieczne jest podanie imienia i adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać kodów rabatowych.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani  profilowaniu.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

W niektórych sytuacjach mam prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne celem prawidłowego funkcjonowania konta użytkownika oraz abym mógł wykonywać umowę sprzedaży. Mogę przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie trzem grupom:

 1. osobom przeze mnie upoważnionym – moim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 2. podmiotom przetwarzającym – którym zlecę czynności wymagające przetwarzania danych,
 3. innym odbiorcom danych – np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, hostingodawcom, biurom rachunkowym, dostawcom systemów mailingowych, firmom obsługującym szybkie płatności.

 

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 

Nie przekazujemy danych osobowych do Państw trzecich.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu usunięcia konta użytkownika, co najmniej przez okres obowiązywania rękojmi/gwarancji jakości, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po zrealizowaniu umowy sprzedaży, do czasu jej cofnięcia. 
 2. Niezależnie od powyższego, dokumenty księgowe przechowujemy przez okres 5 lat – dotyczy to przede wszystkim faktur VAT, na których umieszczone są Pani / Pana dane osobowe.

 

 

 

 

 1. Uprawnienia podmiotów danych
 1. Ma Pan/Pan prawo do:
 • żądania udostępniania swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałam na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

2) Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w   dowolnym  momencie gdy:

 • Przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
 • Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego

a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś;

 

 1. Uprawnienia, o których mowa w punkcie 1) i 2)  może Pan/Pani realizować poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: kontakt@swiat-kartek.pl